ترمیمی و زیبایی

 

دنداپزشکی ترمیمی یکی از شاخه های علمی و هنری دندانپزشکی است که شامل تشخیص و درمان ضایعات و پوسیدگی سطوح دندانی، اصلاح شکل و رنگ دندانهای جلو و ترمیم شکستگی و بستن فضای بین دندانی با لامینت یا کامپوزیت وینر و اصلاح طرح لبخند می باشند.

برای رسیدن به اهداف زیبائی در دندانها ، نیازمند درمانهای گسترده و پیچیده نیستیم و بعضی مواقع با یک درمان معمولی مانند سفید کردن یا چسباندن پوشش های سرامیکی (لامینت وینر) و یا پوششهای کامپوزیتی (کامپوزیت وینر) به نتیجه دلخواه می رسیم. بنابراین با اعمال حداقل تغییرات در دندانها، با استفاده از وینر از زیبائی کلی صورت را می توان بصورت شگفت انگیزی افزایش داد.

لامینت وینر و کامپوزیت وینر:

لامینت وینر  پوسته ای نازک از جنس چینی است که سطح بیرون و لبه دندانها را می پوشاند.

کامپوزیت وینر  پوسته ای نازک از جنس کامپوزیت است که سطح بیرون و لبه دندانها را می پوشاند.

استفاده از درمان وینر در موارد ذیل توصیه می شود:

– بلند کردن دندانهای کوتاه و تصحیح طرح لبخند پیر به لبخند جوان

– تصحیح بد رنگی و بد شکلی دندانها بدون ارتودنسی در فک بالا و پائین بیمار

– بستن فاصله بین دندانها بصورت دوتائی و یا گروهی

– تصحیح طرح لبخند بیمار با استفاده از پوششهای ونیر جهت افزایش زیبائی، شفافیت و تغییر جرم دندانها