وبلاگ

گواهینامه ها

گواهینامه ها

جراح – دانداپزشک – ایمپلمنتهای دندانی – ارتودنسی نامرئی – کامینت و کامپوزیت وینر و ترمیم زیبائی

دارای گواهینامه ایمپلمنت euro teknika از کشور فرانسه

دارای گواهینامه ایمپلمنت TBR از کشور فرانسه

دارای گواهینامه ایمپلمنت  Biohoricion از کشور آمریکا

دارای گواهینامه ایمپلمنت US Intel از کشور آمریکا بیشتر بخوانیددربارهگواهینامه ها